Sökning

SLSA 1328 Diktmanuskriptet Skärgårdsbons bekännelse av Hjalmar Procopé

Arkiv
Arkivet består av manuskriptet till ”Skärgårdsbons bekännelse” av Hjalmar Procopé samt en historik där dikten publicerats.
Samlingens omfattning
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
Signum SLSA 1328
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R