Sökning

SLSA 1329 Barbro Boldts material rörande projektet Kvinnliga författare 1893–1899 (1978-1987)

Arkiv
Handlingar med anknytning till tillkomsten av publikationen Kvinnliga författare 1893–1899, bibliografi över svensk och finlandssvensk skönlitteratur.
Samlingens omfattning
0,12 hyllmeter
2 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1329
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1978-1987

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.