Sökning

SLSA 1338 Ralf Långbackas arkiv (1950-2014)

Arkiv
Brev, manuskript (novell- och diktmanuskript, pjäsmanuskript, dagböcker, anteckningar, krönikor, artiklar, föredrag, tal m.m.) urklippsböcker, kontrakt och avtal, material kring olika produktioner, projekt och författare (främst Tjechov, Brecht, Büchner och Shakespeare) m.m.
Samlingens omfattning
6,5 hyllmeter
98 arkivenheter
Språk
svenska
finska
engelska
tyska
ryska
Signum SLSA 1338
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1950-2014

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.