Sökning

SLSA 1339 Reinhold och Ragnhild Westlins familjearkiv samt handlingar rörande Sylvelin Långholm (1896-1970)

Arkiv
Arkivet innehåller korrespondens, bl.a. en stor mängd krigsbrev, samt övriga handlingar med anknytning till familjerna Westlin och Pauli. Därtill finns handlingar rörande operasångerskan Sylvelin Långholm som är släkt med familjen Pauli.
Samlingens omfattning
0,5 hyllmeter
10 fotografier
8 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1339
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1896-1970

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.