Sökning

SLSA 1347 Lars Sunds arkiv (1979-2015)

Arkiv

Romanmanuskript och manuskriptsynopsis, kapitelversioner och fragment, manuskript till noveller, artiklar, kolumner, inlägg o.dyl., brev. Både digitala filer och pappersdokument.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1347
Ämnen
Samlingens omfattning
0,65 hyllmeter
12 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1979-2015