Sökning

SLSA 1347 Lars Sunds arkiv (1979-2015)

Arkiv
Romanmanuskript och manuskriptsynopsis, kapitelversioner och fragment, manuskript till noveller, artiklar, kolumner, inlägg o.dyl., brev. Både digitala filer och pappersdokument.
Samlingens omfattning
0,65 hyllmeter
12 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1347
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1979-2015

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.