Sökning

SLSA 1359 Eric von Schantz arkiv‎ (1866–2016)

Arkiv

Arkivet består huvudsakligen av bokmanuskript, men också av korrespondens, biographica, tidningsurklipp och fotografier.

Kontext
Arkivbildare
Eric von Schantz
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1359 (Unik identifiering)
SLSA 1359 (Gammal teknisk)
Ämnen
Datum
1866–2016
Andra titlar
Eric von Schantz arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 1.8 hm
Förvaringsenheter 25.0
Fotografier 98.0
Språk
svenska
finska
engelska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Drumsö, Helsingfors, Nyland, Finland

Eric von Schantz arkiv‎ (1866–2016) SLSA 1359

Visa hel samlingen