Sökning

SLSA 1361 Runa och Jarl Lindfors arkiv (1926-1953)

Arkiv

Arkivet innehåller korrespondens mellan makarna Lindfors, genealogiska minnesanteckningar, manuskript till morgonandakter och några fotografier

Stina Katchadourian: Lappkungens dotter (Schildts 2011)Stina Katchadourian: The Lapp King ́s Daughter (USA 2010)

Personer
Signum
SLSA 1361
Ämnen
Samlingens omfattning
0,16 hyllmeter
13 fotografier
3 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1926-1953

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.