Sökning

SLSA 1361 Runa och Jarl Lindfors arkiv‎ (1926–1953)

Arkiv

Arkivet innehåller korrespondens mellan makarna Lindfors, genealogiska minnesanteckningar, manuskript till morgonandakter och några fotografier

Kontext
Arkivbildare
Jarl LindforsRuna Lindfors
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1361 (Unik identifiering)
Datum
1926–1953
Andra titlar
Runa och Jarl Lindfors arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.16 hm
Förvaringsenheter 3.0
Fotografier 13.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Annat relaterat material

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.