SLSA 137 Avskrifter av brev från 1500-talet (1555-1559)

Arkiv
Arkivet innehåller ett brev från Klas Kristersson Horn och ett brev från Axel Eriksson Bjelke till konungens sekreterare Rasmus Ludvigsson (avskrifter).
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 137
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.