SLSA 1373 Yvonne Lindberg-Salonens och Sulo Salonens arkiv (1899-2015)

Arkiv
Brev, personliga handlingar
Samlingens omfattning
0,87 hyllmeter
2 skisser
22 arkivenheter
984 fotografier
Språk
svenska
finska
Signum SLSA 1373
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.