Sökning

SLSA 1374 Ann-Marie Blomstedts hushållsböcker (1919-1946)

Arkiv

Arkivet består av hushållsböcker med titeln Praktisk Hushållsbok omarbetad av Elisabeth Östman-Sundstrand i vilka Ann-Marie Blomstedt bokfört sina hushållsutgifter. Hushållsböckerna innehåller dessutom noteringskalendrar och pristabeller samt kökskalendrar. Den första hushållsboken är från år 1919 då Ann-Marie Blomstedt gifte sig. Hushållsböcker för åren 1932 (depressionen drabbade hushållet) och 1943-1945 saknas.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1374
Ämnen
Samlingens omfattning
0,2 hyllmeter
3 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1919-1946