Sökning

SLSA 1374 Ann-Marie Blomstedts hushållsböcker (1919-1946)

Arkiv
Arkivet består av hushållsböcker med titeln Praktisk Hushållsbok omarbetad av Elisabeth Östman-Sundstrand i vilka Ann-Marie Blomstedt bokfört sina hushållsutgifter. Hushållsböckerna innehåller dessutom noteringskalendrar och pristabeller samt kökskalendrar. Den första hushållsboken är från år 1919 då Ann-Marie Blomstedt gifte sig. Hushållsböcker för åren 1932 (depressionen drabbade hushållet) och 1943-1945 saknas.
Samlingens omfattning
0,2 hyllmeter
3 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1374
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1919-1946

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.