SLSA 1375 Sjömansbrev från Sem Hult (1902-1910)

Arkiv
Arkivet består av brev som sjömannen Sem Hult skrivit till sin fästmö Elin (Ella) Löfman och några brev som han själv mottagit samt 2 inramade fotografier.
Samlingens omfattning
0,085 hyllmeter
3 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1375
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.