SLSA 1378 Christer Kihlmans arkiv

Arkiv
Arkivet består av korrespondens, manuskript, anteckningar, personliga handlingar, fotografier, tryckalster, urklipp m.m. samt arkivexemplar av en del av Christer Kihlmans böcker i original och översättning. I arkivet ingår även brev och fotografier som tillhört Selinda Kihlman.
Samlingens omfattning
3,5 hyllmeter
447 fotografier
Signum SLSA 1378
Personer
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen