Sökning

SLSA 1380 Samfundet Folkhälsans arkiv (1911-1998)

Arkiv

Administrativa handlingar, ekonomiska handlingar, handlingar rörande barn- och ungdomsverksamhet, ferieverksamhet, folkhälsovård, kampanjer, kursverksamhet, publikationer, urklipp m.m.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1380
Samlingens omfattning
1159 arkivenheter
92,5 hyllmeter
Språk
svenska
Användarrättigheter
förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin S
Datum
1911-1998