Sökning

SLSA 1380 Samfundet Folkhälsans arkiv (1911-1998)

Arkiv

Administrativa handlingar, ekonomiska handlingar, handlingar rörande barn- och ungdomsverksamhet, ferieverksamhet, folkhälsovård, kampanjer, kursverksamhet, publikationer, urklipp m.m.

Personer
Signum
SLSA 1380
Samlingens omfattning
1159 arkivenheter
92,5 hyllmeter
Språk
svenska
Användarrättigheter
förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin S
Datum
1911-1998

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.