Sökning

SLSA 1380 Samfundet Folkhälsans arkiv (1911-1998)

Arkiv
Administrativa handlingar, ekonomiska handlingar, handlingar rörande barn- och ungdomsverksamhet, ferieverksamhet, folkhälsovård, kampanjer, kursverksamhet, publikationer, urklipp m.m.
Samlingens omfattning
1159 arkivenheter
92,5 hyllmeter
Språk
svenska
Signum SLSA 1380
Personer
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin S
Datum 1911-1998

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.