Sökning

SLSA 1388 Birgit Eklunds arkiv (1936-1996)

Arkiv

Birgit Eklunds arkiv består av korrespondens, trycksaker och fotografier. En stor del av breven till Birgit Eklund är skrivna av hennes väninna Erna Andersson, som var bosatt på Borstö i Åbolands skärgård. Breven skildrar livet på ön under 1950-1970-talet.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1388
Ämnen
Samlingens omfattning
0,18 hyllmeter
163 fotografier
4 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1936-1996