Sökning

SLSA 1388 Birgit Eklunds arkiv (1936-1996)

Arkiv
Birgit Eklunds arkiv består av korrespondens, trycksaker och fotografier. En stor del av breven till Birgit Eklund är skrivna av hennes väninna Erna Andersson, som var bosatt på Borstö i Åbolands skärgård. Breven skildrar livet på ön under 1950-1970-talet.
Samlingens omfattning
0,16 hyllmeter
140 fotografier
3 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1388
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1936-1996

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.