Sökning

SLSA 1389 Tomas Mikael Bäcks arkiv (1963-2017)

Arkiv
Handlingar med anknytning till Tomas Mikael Bäcks författarskap och arbete som litteraturkritiker, bland annat manuskript till diktsamlingarna och recensionerna av Bäck, brev med anknytning till manuskripten och litteraturtidskriften Café Existens, handlingar med anknytning till antologierna Tilltal och Med ålderns rätt och handlingar med anknytning till Arvid Mörne-tävlingen åren 1998 och 2000.
Samlingens omfattning
1,3 hyllmeter
20 arkivenheter
Språk
svenska
finska
Signum SLSA 1389
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1963-2017

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.