SLSA 1399 Släkten Basiliers arkiv (1819-1972)

Arkiv
Arkivet består av biographica, korrespondens, fotografier och övriga handlingar rörande släkten Basilier.
Samlingens omfattning
0,18 hyllmeter
4 arkivenheter
542 fotografier
Språk
svenska
finska
Signum SLSA 1399
Personer
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.