Sökning

SLSA 1400 Charlotta Bouchts fotografier (1989-2017)

Arkiv

Arkivet innehåller fotografier tagna av fotografen Charlotta Boucht för olika böcker, utställningar, tidskrifter m.m. Fotografierna föreställer till stor del kända finlandssvenska konstnärer, författare, skådespelare, musiker och andra kända personer. Även en stor mängd fotografier för olika kokböcker. Arkivet innehåller även snapshots från fredsmarschen Köpenhamn-Paris 1981 samt fredsmarchen New York-Washington 1983

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1400
Ämnen
Samlingens omfattning
1,2 hyllmeter
17000 fotografier
25 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1989-2017