Sökning

SLSA 1401 Familjen Forsströms arkiv (1893-1955)

Arkiv

Arkivet består av bland annat fotografier, biografiska handlingar, sångböcker och receptsamlingar som har tillhört familjen Forsström.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1401
Ämnen
Samlingens omfattning
0,09 hyllmeter
117 fotografier
2 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1893-1955