Sökning

SLSA 1401 Familjen Forsströms arkiv (1893-1955)

Arkiv
Arkivet består av bland annat fotografier, biografiska handlingar, sångböcker och receptsamlingar som har tillhört familjen Forsström.
Samlingens omfattning
0,09 hyllmeter
117 fotografier
2 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1401
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1893-1955

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.