Sökning

SLSA 1405 Marianne Peltomaas arkiv (1984-2016)

Arkiv

Arkivet består av korrespondens, manuskript, arbetsmaterial, handlingar från litteraturdagar och seminarier, recensioner och tidningsurklipp.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1405
Ämnen
Samlingens omfattning
2,06 hyllmeter
29 arkivenheter
3 skisser
Språk
svenska
finska
Användarrättigheter
fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1984-2016