Sökning

SLSA 1405 Marianne Peltomaas arkiv (1984-2016)

Arkiv
Arkivet består av korrespondens, manuskript, arbetsmaterial, handlingar från litteraturdagar och seminarier, recensioner och tidningsurklipp.
Samlingens omfattning
2,06 hyllmeter
29 arkivenheter
3 skisser
Språk
svenska
finska
Signum SLSA 1405
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1984-2016

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.