Sökning

SLSA 1409 Helge Degermans arkiv (1959-2002)

Arkiv

Arkivet består av Helge Degermans brevsamling. Bland de övriga handlingarna finns bl.a. trycksaker, noter, programblad för olika musikevenemang, verksamhetsberättelser och protokoll samt handlingar som knyter an till Helge Degermans verksamhet i Matteus församling och som ledare för olika körer.

Personer
Signum
SLSA 1409
Ämnen
Samlingens omfattning
1,72 hyllmeter
17 skisser
29 arkivenheter
69 fotografier
Språk
svenska
finska
Användarrättigheter
förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1959-2002

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.