Sökning

SLSA 1409 Helge Degermans arkiv‎ (1959–2002)

Arkiv

Arkivet består av Helge Degermans brevsamling. Bland de övriga handlingarna finns bl.a. trycksaker, noter, programblad för olika musikevenemang, verksamhetsberättelser och protokoll samt handlingar som knyter an till Helge Degermans verksamhet i Matteus församling och som ledare för olika körer.

Kontext
Arkivbildare
Helge Degerman
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1409 (Unik identifiering)
SLSA 1409 (Gammal teknisk)
Ämnen
Datum
1959–2002
Information om begränsad tillgång
Information om begränsad tillgång
Rajoitettu
Andra titlar
Helge Degermans arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 1.72 hm
Förvaringsenheter 29.0
Fotografier 69.0
Skisser/ritningar 17.0
Språk
svenska
finska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Helsingfors, Helsingfors, Nyland, Finland