Sökning

SLSA 1410 Marianne Alopaeus

Arkiv
Arkivet innehåller originalmanuskripten till romanerna Uppbrott, Dröm utan slut och Mörkrets kärna samt till essäsamlingen Drabbad av Sverige. Även utkast och fragment samt ett fåtal brev.
Samlingens omfattning
0,3 hyllmeter
3 fotografier
5 arkivenheter
Språk
svenska
franska
Signum SLSA 1410
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.