Sökning

SLSA 1421 Släkten Björkenheims arkiv (1816-2018)

Arkiv
Handlingar med anknytning till släkten och släktföreningen Björkman-Björkenheim i Finland. Även handlingar med anknytning till Näse gård i Bjärnå, Vuojoki slott i Euraåminne samt Orisberg i Storkyro, Österbotten.
Samlingens omfattning
0,35 hyllmeter
100 fotografier
6 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1421
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.