SLSA 1423 Leif Salméns arkiv

Arkiv
Arkivet innehåller Leif Salméns manuskript, tal och föredrag, material för radioprogram, dagboksanteckningar, personliga anteckningar, diplom m.m.
Språk
svenska
finska
Signum SLSA 1423
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen