Sökning

SLSA 1423 Leif Salméns arkiv (1971-2019)

Arkiv

Arkivet består av Leif Salméns manuskript, tal och föredrag, material för radioprogram, dagböcker, personliga anteckningar, almanackor och diplom.

Personer
Signum
SLSA 1423
Ämnen
Samlingens omfattning
0,62 hyllmeter
1 skisser
10 arkivenheter
Språk
svenska
finska
Användarrättigheter
delvis förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1971-2019

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.