Sökning

SLSA 1428 Släkten Grigorkoffs arkiv (1855-1996)

Arkiv

Arkivet består av korrespondens, fotografier och personliga handlingar som tillhört medlemmar av släkten Grigorkoff.

Personer
Signum
SLSA 1428
Ämnen
Samlingens omfattning
1,31 hyllmeter
1927 fotografier
21 arkivenheter
5 skisser
Språk
svenska
engelska
ryska
Användarrättigheter
fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1855-1996

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.