SLSA 1429 Georg Golovins arkiv

Arkiv
Dagboksanteckningar, resedagböcker, brev, fotografier och personliga handlingar samt föredrag och anteckningar om kultur- och sällskapsliv, festtraditioner m.m. 1900-1940-talet. Även material rörande Georg Golovins hustru Alda Golovin f. Grundström samt andra medlemmar av släkten Golovin.
Signum SLSA 1429
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.