SLSA 169 Handlingar som tillhört Jacob Tengström (1799-1810)

Arkiv
I arkivet ingår brev (på franska) och diplom som tillhört ärkebiskop Jacob Tengström. I arkivet ingår även en tillfällighetsdikt till Fredric Tengström.

Jacob Tengströms brev- och manuskriptsamling förvaras även i NB
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
franska
Signum SLSA 169
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1799-1810