Sökning

SLSA 186 Erik Brunnius arkiv (1697-1807)

Arkiv

I arkivet ingår Brunnius korrespondens med andra präster, anteckningar om Pedersöre församling och kyrkogård, avskrifter av kända arbeten samt recept för botande av olika sjukdomar m.m.

Signum SLSA 186 ursprungligen använt för brev från C.G. Estlander som sammanslagits med SLSA 181.

Personer
Signum
SLSA 186
Ämnen
Samlingens omfattning
0,06 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1697-1807

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.