Sökning

SLSA 186 Erik Brunnius arkiv‎ (1697–1807)

Arkiv

I arkivet ingår Brunnius korrespondens med andra präster, anteckningar om Pedersöre församling och kyrkogård, avskrifter av kända arbeten samt recept för botande av olika sjukdomar m.m.

Signum SLSA 186 ursprungligen använt för brev från C.G. Estlander som sammanslagits med SLSA 181.

Kontext
Arkivbildare
Erik Brunnius
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 186 (Unik identifiering)
Ämnen
Datum
1697–1807
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.06 hm
Förvaringsenheter 1.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Relaterade platser
Pedersöre, Pedersöre, Österbotten, Finland

Erik Brunnius arkiv‎ (1697–1807) SLSA 186

Visa hel samlingen