Sökning

SLSA 206 Andliga och profana texter‎ (1733–1794)

Arkiv

Samlingen innehåller bl.a. andliga och profana texter samt handlingar rörande Eric Brunnius. Handlingarna har tillhört kyrkoherden i Gamlakarleby F. J. Nejnstedt.

Kontext
Arkivbildare
Fredrik William Neunstedt
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 206 (Unik identifiering)
Upphovsmän
Datum
1733–1794
Andra titlar
Andliga och profana texter
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.04 hm
Förvaringsenheter 1.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Andliga och profana texter‎ (1733–1794) SLSA 206

Visa hel samlingen