Sökning

SLSA 207 Handlingar rörande Eric Brunnius m.m. (1656-1793)

Arkiv
Samlingen innehåller handlingar rörande Eric Brunnius, latinska texter som eventuellt ingått i prästernas utbildning på 1700-talet och diverse avskrifter från församlingar i Torneåtrakten. I samlingen ingår även handlingar rörande botande av sjukdomar. Handlingarna har tillhört kyrkoherden i Gamlakarleby F. J. Nejnstedt .
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 207
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1656-1793

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.