Sökning

SLSA 207 Handlingar rörande Eric Brunnius m.m.‎ (1656–1793)

Arkiv

Samlingen innehåller handlingar rörande Eric Brunnius, latinska texter som eventuellt ingått i prästernas utbildning på 1700-talet och diverse avskrifter från församlingar i Torneåtrakten. I samlingen ingår även handlingar rörande botande av sjukdomar. Handlingarna har tillhört kyrkoherden i Gamlakarleby F. J. Nejnstedt .

Kontext
Arkivbildare
Fredrik William Neunstedt
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 207 (Unik identifiering)
SLSA 207 (Gammal teknisk)
Aktör för ämne
Eric Brunnius
Ämnen
Datum
1656–1793
Andra titlar
Handlingar rörande Eric Brunnius m.m.
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.04 hm
Förvaringsenheter 1.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Relaterade platser
Torneå, Torneå, Lappland, Finland

Handlingar rörande Eric Brunnius m.m.‎ (1656–1793) SLSA 207

Visa hel samlingen