Sökning

SLSA 294 Jac Ahrenbergs arkiv (1866-1914)

Arkiv

Arkivet består av korrespondens till Johan Jacob (Jac) Ahrenberg och hans hustru Widolfa Ahrenberg samt Jac Ahrenbergs manuskript. I arkivet ingår även handlingar rörande andra medlemmar av släkten Ahrenberg bl. a. Carl Wilhelm Ahrenberg, Gaston Ahrenberg, Gustava Ahrenberg och Greta Ahrenberg.

Personer
Signum
SLSA 294
Ämnen
Samlingens omfattning
0,87 hyllmeter
1 digitala objekt
15 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1866-1914

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.