SLSA 30 Jannes resejournaler 1817–1818 (1817)

Arkiv
Arkivet består av texterna Jannes resejournal ifrån början af 1818 och Jannes resejournal från den 11 augusti 1817 till årets slut, i vilka det ingår anteckningar från en studieresa till Tyskland och Frankrike.

Johan Magnus af Tengströms korrespondens och föreläsningar finns i NB:s handskriftssamlingar
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLSA 30
SignumSLSA 30
Personer
Ämnen
AnvändarrättigheterFri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum1817–1818