Sökning

SLSA 30 Jannes resejournaler 1817–1818 (1817-1818)

Arkiv

Arkivet består av Johan Magnus af Tengströms texter "Jannes resejournal ifrån början af 1818" och "Jannes resejournal från den 11 augusti 1817 till årets slut", i vilka det ingår anteckningar från en studieresa till Tyskland och Frankrike.

Johan Magnus af Tengströms korrespondens och föreläsningar finns i NB:s handskriftssamlingar

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 30
Ämnen
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1817-1818

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.