Sökning

SLSA 31 Anteckningar från en resa till Ostasien (1782-1786)

Arkiv
Arkivet innehåller en inbunden volym med Hornstedts anteckningar (i form av 37 brev till Hornstedts lärare Carl Petter Thunberg) från en resa till Ostasien. I volymen ingår även illustrationer av växter och djur som Hornstedt iakttagit under resan. Anteckningarna är delvis publicerade som Anteckningar under en resa till Ostindien åren 1782-1786. Af Clas Fredrik Hornstedt. Utg.af . E. Lagerblad, SSLF nr. 10 (1888). I arkivet ingår även en mikrofilm innehållande diverse material rörande Hornstedt, originalen förvaras i Uppsala universitetsbibliotek.
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 31
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1782-1786

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.