SLSA 314 Runar Schildts arkiv (1984)

Arkiv
I arkivet ingår korrespondens, manuskript, översättningar, fotografier, handlingar av personlig karaktär, urklipp och särtryck. I arkivet finns även brev till Mila Schildt (f. Heikel) och Christoffer Schildt samt handlingar rörande Christoffer Schildt.

Se även SLSA 969 Christoffer Schildts arkivFotografierna förvaras i HLA.
Samlingens omfattning
19 arkivenheter
2 hyllmeter
72 fotografier
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLSA 314
SignumSLSA 314
Personer
Ämnen
AnvändarrättigheterFri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum19031984