Sökning

SLSA 351 Carl von Kraemers efterlämnade manuskript (1844-1897)

Arkiv

I arkivet ingår bl.a. reseanteckningar, memoarer (Mina Lefnadsminnen korteligen sammanfattade ur minnet febr.-mars 1887) och dikter.

Handlingar rörande Carl von Kraemers guvernörstid 1871-1884 förvaras i RA.

Personer
Signum
SLSA 351
Ämnen
Samlingens omfattning
0,2 hyllmeter
2 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1844-1897

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.