Sökning

SLSA 351 Carl von Kraemers efterlämnade manuskript (1844-1897)

Arkiv
I arkivet ingår bl.a. reseanteckningar, memoarer (Mina Lefnadsminnen korteligen sammanfattade ur minnet febr.-mars 1887) och dikter.

Handlingar rörande Carl von Kraemers guvernörstid 1871-1884 förvaras i RA.
Samlingens omfattning
0,2 hyllmeter
2 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 351
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1844-1897

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.