SLSA 38 Handlingar rörande en avdelning av logen Timmermansorden på Sveaborg (1807-1820)

Arkiv
I arkivet ingår bl. a. brev, möteskallelser och handlingar med anknytning till penninginsamlingar.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 38
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1807-1820

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.