Sökning

SLSA 381 Brev till A. F. Borenius (1847-1877)

Arkiv
Arkivet består av brev från Johan Vilhelm Snellman till A. F. Borenius.

Breven finns att tilllgå på mikrokort både i SLS arkiv och på nattionabiblioteket.
Samlingens omfattning
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 381
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.