Underhållsarbete kan orsaka dröjsmål i vår tjänst 13.4.2021 kl. 13–15.

Sökning

SLSA 41 En samling äldre sånger och visor (1700)

Arkiv
Samlingen består av äldre sånger och visor, bl. a. en inbunden visbok med svenska krigsvisor från 1700-talet. Samlingen har hittats på Pelli hemman i Karislojo socken.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 41
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1700-talet

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.