Sökning

SLSA 430 Jac Ahrenbergs manuskript (1870-1913)

Arkiv

Arkivet innehåller främst Jac Ahrenbergs manuskript samt urklipp.

Se även SLSA 600

Personer
Signum
SLSA 430
Ämnen
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
2 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1870-1913

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.