Sökning

SLSA 467 Minnen från min Cadet tid (1839)

Arkiv
Arkivet innehåller "Minnen från min Cadet tid" av kapten Johan Henrik Witting. I arkivet ingår även en maskinskriven kopia av originaltexten.
Samlingens omfattning
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 467
Personer
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1839

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.