Sökning

SLSA 497 Mauritz Hornborgs minnen (1880-1902)

Arkiv
Arkivet består av Mauritz Hornborgs Spridda minnen från min tjenstetid.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 497
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1880-1902

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.