Sökning

SLSA 497 Mauritz Hornborgs minnen‎ (1880–1902)

Arkiv

Arkivet består av Mauritz Hornborgs Spridda minnen från min tjenstetid.

Kontext
Arkivbildare
Anders Mauritz Hornborg
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 497 (Unik identifiering)
SLSA 497 (Gammal teknisk)
Datum
1880–1902
Andra titlar
Mauritz Hornborgs minnen
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.04 hm
Förvaringsenheter 1.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Mauritz Hornborgs minnen‎ (1880–1902) SLSA 497

Visa hel samlingen