Sökning

SLSA 538 Brev till Svante Dalström‎ (1853–1869)

Arkiv

Arkivet består av brev från bildkonstnären Adolf von Becker till Svante Dalström samt en meritförteckning.

Kontext
Arkivbildare
Svante Viktor Dalström
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 538 (Unik identifiering)
SLSA 538 (Gammal teknisk)
Datum
1853–1869
Andra titlar
Brev till Svante Dalström
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.01 hm
Förvaringsenheter 1.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket