Sökning

SLSA 551 Emilie Cargers anteckningar‎ (1815–1908)

Arkiv

Arkivet består av Emilie Cargers självbiografiska anteckningar samt ett fotografi.

Kontext
Arkivbildare
Emilie Carger
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 551 (Unik identifiering)
Datum
1815–1908
Andra titlar
Emilie Cargers anteckningar
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.02 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 1.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Emilie Cargers anteckningar‎ (1815–1908) SLSA 551

Visa hel samlingen