Sökning

SLSA 551 Emilie Cargers anteckningar (1815-1908)

Arkiv

Arkivet består av Emilie Cargers självbiografiska anteckningar samt ett fotografi.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 551
Ämnen
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
1 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1815-1908

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.