Sökning

SLSA 551 Emilie Cargers anteckningar (1815-1908)

Arkiv
Arkivet består av Emilie Cargers självbiografiska anteckningar samt ett fotografi.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
1 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 551
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1815-1908

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.