Sökning

SLSA 568 Elmer Diktonius arkiv (1906-1998)

Arkiv
Arkivet består främst av Elmer Diktonius brev- och manuskriptsamling. I arkivet finns även Diktonius egna anteckningar om in- och utgående korrespondens samt en mindre mängd urklipp och tryckalster.

Manuskriptsamlingen, där det ingår bl.a. originalmanuskripten till Janne Kubik (1932) och till diktsamlingen Novembervår (1951). Se även SLSA 960 (Material rörande Elmer Diktonius) samt SLSA 844 (Handlingar om Elmer Diktonius).
Samlingens omfattning
150 fotografier
196 digitala objekt
3 hyllmeter
40 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 568
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1906-1998

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.