Sökning

SLSA 578 Torsten Boismans dagbok (1913-1914)

Arkiv
Arkivet består av Torsten Boismans dagbok, Liberquem scripsit, förd under fångenskapen i Kresty. Arkivet innehåller också ett fotografi.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
1 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 578
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1913-1914

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.