Underhållsarbete kan orsaka dröjsmål i vår tjänst 13.4.2021 kl. 13–15.

Sökning

SLSA 584 Sångföreningen Vårförenings arkiv (1865-1911)

Arkiv
I arkivet ingår brev och handlingar bl. a. nothäften och sånghäften rörande sångföreningen Vårförening. Handlingarna har tillhört föreningens grundare Thérese Hahl. I arkivet ingår även kort av Zacharias Topelius i original.
Samlingens omfattning
0,2 hyllmeter
3 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 584
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1865-1911

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.